Inlägg

V. 45

Hej alla föräldrar!

Vi vill informera er att omdömen finns att läsa på skolwebben och att godtagbart motsvarar E betyg.

SO - Proven i geografi hann inte sambedömas innan omdömena skulle skrivas därför finns dessa inte med.
Den gär veckan eleverna har börjat i SO med samhällskunskap ; Lag och rätt. Vecka 47 eller 48 ska barnen skriva en inlämningsuppgift som sedan ska bedömas. Uppgiften skrivs i skolan eller på läxhjälpen.

Spanska läxa - Deises grupp
Cap 1 - Vecka 46 Cap 2 - Vecka 47 Cap 3 - vecka 48
Läxorna är alltid på onsdagar. 
Musik
Alla 3 klasser har skriftligt och muntligt redovisning av en musikstil v. 46.

Andra läxor ligger inom ämne.
Trevlig helg!

Information från föräldraföreningen

VI ÖNSKAR ALLA ETT TREVLIGT HÖSTLOV.

MUSIK

Skriftligt och muntligt redovisning av en musikstil.
V. 45 - 6 B
V. 46 - 6 A och 6 C

VIKTIG INFORMATION FRÅN IDROTTSLÄRARE

Från och med v. 45 är det ute idrott. Tänk på varma kläder.

SO prov v. 43

SO -prov för alla sexor fredag 27/10 
Yttre och inre krafter : Läs igenom lpp:n där det står vad man ska kunna Läs sidorna 30 - 43 i boken Jordens resurser Läs igenom och gör klart övningarna i arbetsboken s. 18 - 25 samt läs dina anteckningar.