Svenska

Läxa till v. 47

6 B/C - läsa skönlitteratur minst 30 min. Tänka ut ett ämne till insändare.


Läxa till v.43
Inlämning av faktatext; 6A till måndag, 6B/C till onsdag.


Läxa till v.42
Läxa till den 18/10 för alla tre klasser:
- Intervjua en vuxen om sitt arbete.

Populära inlägg i den här bloggen

Prov v. 42

SO prov v. 43